huMagyar srSerbian

Softveri

Tridev Softver upravljanja projektima

TriDev Softver Projektnog menadžmenta izrazito fokusira na administrativnu podršku realizacije projekata koji se finansiraju od strane Evropske Unije (nacionalni razvojni programi). Jedinstven je zbog toga što u sebi sadrži gomilu iskustva projektnog menadžmenta kako sa strane korisnika tako i sa strane davaoca sredstava.

Tokom realizacije jednog projekata nagomilava se veliki broj zadataka za budućnost, koje treba dokumentovati, a ozbiljan izazov ih je pratiti bez informatičke podrške.