Možete računati na nas!

Uspešna realizacija projekta prevazilazi pridobijanje konkursnih sredstava. Saradnja Vaših i naših kolega počinje kada je vaše preduzeće već pridobila konkurs. Usluge koje pruža preduzeće TriDev d.o.o. se sastoje od koordinacije i organizacije mnoštva aktivnosti, shodno vašim potrebama odnosno zahtevima projekta.

Uzdišite! Mi ćemo Vam rešiti problem realizacije konkursa!

Naši iskusni saradnici poseduju elastičan odnos prema radu, maksimalno uzimaju u obzir vaše potrebe i preuzimaju od Vas i vaših kolega nepotrebne zadatke administracije, kao elektronska i klasična administracija koja se nagomilava tokom realizacije projekta. Oni takođe izrađuju i izveštaje i podržavaju kontakt sa davaocem sredstava i drugim poslovnim partnerima.

Možete računati na nas!

Naše usluge vam pružaju različite mogučnosti – i u situaciji kada raspolažete sopstvenim menadžment timom, a i onda kada ne želite alocirati unutrašnje resurse na projekat, pa razmišljate da ceo menadžment projekta predate externom timu. Stojimo vam na raspolaganje i u slučaju da ste bez nas počeli implementaciju projekta, ali međuvremeno ste odlučili da ćete ipak predati završetak i administriranje projekta profesionalnom timu.

Naši saradnici


Árpád Balogh
direktor

Zoltan Békefi
Vodeći menadžer

Máté Dicse
Menadžer