Usluge

Projektmenadžment uslužni paketi

Uslužni paket “Siguran kvalitet”

Ako ste vlasnik projekta, i posedujete sopstveni menadžment tim, međutim nemate dovoljno iskustva u izradi administracije projekata Evropske Unije, tada od naših usluga je najbolji izbor usluga “Siguran kvalitet”.
U cilju uspešnih projekata, naši EU stručnjaci će preuzeti kontrolu rada vašeg tima i podržaće vaš rad spomenutim informatičkim i know-how uslugama – na osnovu sopstveno razvijene metodologije osiguranja kvaliteta.

Uslužni paket “Premijum”

Ako Vi i vaše preduzeće unutar Vaše organizacije ne želite da se bavite administrativnim delom ostvarivanja projekta, tada je za Vas najbolji izbor Uslužni paket “Premijum”. Zahvaljujući ovom paketu, zadatke projektnog menadžmenta u celosti možete predati organizaciji kod kojeg je profesionalna realizacija projekta sigurna. Naši aktivnosti istovremeno podrazumevaju da o važnim pitanjima I dalje svakakao Vi odlučujete.

Projekt krizni-menadžment

Sigurno ste već i Vi primetili, da je realizacija projekata koji se finansiraju od strane EU težak i kompleksan zadatak. U nekim slučajevima može se desiti, da se poljavljulju problemi i kod realizacije projekata koji su u najboljim rukama. Naša firma će Vam pružati konsultantske usluge u implementaciji, obračunu ili bilo kakvim drugim pitanjima i u vezi problematičnih projekata, oslanjajući se na višegodišnjem iskustvu naših saradnika u vezi upravljanja i realizacije konkursa.

Osnivači i zaposleni firme su prihvaćeni stručnjaci u implementaciji EU projekata, kako sa strane korisnika tako i sa strane davaoca sredstava.

A cég alapítói, és munkatársai mind a kedvezményezetti, mind a támogatói intézményrendszer oldalon uniós végrehajtásban jártas, és elismert szakértők.

Rukovanje s dokumentacijom

Zahvaljujući koordiniranog rada naših kolega, rukovanje s dokumentima obuhvata sledeće oblasti:

  • svrstavanje i obrada dokumentacije
  • digitalizacija dokumentacije
  • unos podataka u softver za rukovanje dokumentima (softver razvijen sa naše strane)
  • svrstavanje dokumentacije u regisrtratore
  • usluge čuvanja i registrovanja dokumnetacije
  • odstranjivanje nepotrebne dokumentacije
  • pripremanje dokumentacije za pisarnicu
Ova usluga Vam je najpre od pomoći u rukovanju dokumentacije prilikom upravljanja konkursima u kojem Vam u saradnji pomažu naši stručnjaci sa adekvatnom stručnom spremom u administraciji i stručnjaci sa iskustvom od više decenija u realizaciji projekata. Međutim prihvatamo svrstavanje i vaše ostale dokumentacije na visokom stručnom nivou.