A törökszentmiklósi Székács Elemér Mg-i Szakközépiskola épületének rekonstrukciója

A projekt keretében a szakképző iskola oktatási épülete, a kollégium és a biológia-kémia részleges rekonstrukciójára került sor. Ki kell emelni az energiahatékonyságot segítő fejlesztéseket (nyílászárócsere, homlokzati-födém hőszigetelés, a fűtési- és elektromos rendszer és két épület tetejének rekonstrukciója). Szükséges volt az iskola déli kerítésének rekonstrukciója, komplex akadálymentesítés, tornaterem bővítése, sportudvar felújítása, nyelvi, IKT tanterem létesítése, SNI-s képzést segítő eszközök beszerzése is.

Comments are closed.