huMagyar srSerbian

Razvojni projekat odbrane protiv unutrašnjih voda i padavine grada Jászberény

Kanal padavine s oznakom 2-0-0 i 3-0-0 se nalazi na unutrašnjoj lokaciji Jászberény, kojeg prihvata Gradska Zagyva s kojim rukuje Lokalna samouprava. Dužina kanala za odvođenje vode za izgradnju i rekonstrukciju je 4.256 m. Broj stanovnika koji su zaštićeni od šteta unutrašnje vode i padavine je: 5.326 osoba. Veličina površine zaštićen od šteta unutrašnje vode i padavine je: 514 ha.

Comments are closed.